ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล รัฐบาลไทย

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองแค

      ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน

ของทุกปีเป็นวันสถาปนาเทศบาล  ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่  ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๘  เทศบาลได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลจำนวน ๙ รูป

ทั้งนี้ พนักงานร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันและร่วมพิธีมอบรางวัล

แด่ข้าราชการดีเด่น  ณ อาคารอเนกประสงค์หลังเทศบาลตำบลหนองแค

pic01  pic02

อ่านเพิ่มเติม...