" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 มีการจัดงานประจำปี เช่น

 - งานทำบุญขึ้นปีใหม่

 - งานประเพณีสงกราณ

 - งานประเพณีลอยกระทง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - มีการตรวจสอบการปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - จัดวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 2. จัดวางระบบการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสาธารสุข การศึกษา และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 5. อนุรักษ์ให้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มเข็ง พึ่งพาตนเองได้

 7. ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพในชุมชน

 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 9. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติงานให้เพียงพอ

นายกเทศมนตรี

เว็บลิงค์ราชการ

banner1
banner2
banner3
banner4
banner5

banner6
banner7
banner8
banner9
banner10
banner14
banner15
banner15
banner15

ปฏิทินเทศบาล

September 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

51801
TodayToday34
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week360
This_MonthThis_Month849
All_DaysAll_Days51801

รัฐบาลเพื่อประชาชน

 ค่านิยม 12 ประการ
12p
สมุดภาพ Infographics
 TR

ข้อมูลหน่วยงาน

 T5
 T6
 T7
 T8
QR Code หมาแมว

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

 saraburi

กองคลังยินดีบริการ

 BK01