" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2ล้อ ชนิดล้อยาง 4ล้อ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก

- เทศบาลตำบลหนองแค -

         สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 1 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

 

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

          เรื่องเผยแพร่แพนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

       เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดเอกสารคลิก