" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ  จ้างย้าย รื้อ ถอน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดระบบใยแก้วนำแสง และระบบควบคุม เทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...