" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           กองคลังขอส่งประกวดราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร ติดตั้งเหล็กดัด และลวดตะแกรงกันนก จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคลิก