" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

กองคลังได้ส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. แบบ สขร.๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดคลิก

กองคลังส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดคลิก

ขอสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สบ.ถ.25-018 (เมืองแก้ว-หนองบอน)

รายละเอียดคลิก

กองคลังขอส่งการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดคลิก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

           กองคลังขอส่งประกวดราคากลาง และประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร ติดตั้งเหล็กดัด และลวดตะแกรงกันนก จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคลิก