" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู    รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   รายละเอียดเอกสารคลิก...

โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมปีที่1-6เดือน มีนาคม 2562   รายละเอียดเอกสารคลิก...