" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี   รายละเอียดเอกสารคลิก...