×

มีข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/image, or the folder does not exist.

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/image, or the folder does not exist.

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง แจ้งปิดบริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่

{gallery}ON-2564/53{/gallery}