" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

          เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานุบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว

รายละเอียดคลิก