" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

กองคลังส่งประกาศประมูลขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดคลิก

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

รายละเอียดคลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        ฉีดฟรี!!! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ โรงพยาบาลหนองแค ทุก วันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  "ให้บริการตั้งแต่ วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด"

อ่านเพิ่มเติม...

   - ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

         เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขฯอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์โดยออก ตามวัน เวลา ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค มีแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค จะส่งผลกระทบทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

0001