" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

   - ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

         เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขฯอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์โดยออก ตามวัน เวลา ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        ฉีดฟรี!!! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ โรงพยาบาลหนองแค ทุก วันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  "ให้บริการตั้งแต่ วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด"

อ่านเพิ่มเติม...

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

         ผู้ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เดินทางถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยความหวังดีจากเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค มีแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค จะส่งผลกระทบทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

0001

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองแค

รายละเอียดเอกสารคลิก