" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอกทรงธรรม ศรีเงินดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนานฤมิตร ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยจาก Covid-19 จึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนานฤมิตร ทุกคน รวมทั้งหมด ๕๐๔ อัน โอกาสนี้ขอให้มีสุขภาพดีทุกๆคน ทั้งผู้ให้และผู้รับ

อ่านเพิ่มเติม...

-ข่าวกิจกรรม-

       นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมต้อนรับ จ.ส.อ.หญิงจันทรา กลั่นพจน์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแค ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          เช้าวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ออกดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ชนิดฝอยละอองติดรถยนต์ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองแครอบที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  ๔ หนองแคอนุสรณ์ และ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์หนองแค สาขา ๒ (บ้านนาเริ่ง)

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...