" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการสายใยผูกพันวันปิดภาคเรียนและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในความสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ถวายราชสักการะวางพานพุ่ม (พุ่มดอกไม้สด) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มกราคม 62เทศบาลตำบลหนองแค กองการศึกษา(ผอ จักรสาน จึงรัศมีพานิช) จัดงานวันครู ที่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณครูที่ล่วงลับและอยู่ปัจจุบันและประดับยศครูที่ได้เลื่อนลำดับ โดยนายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน   

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งเตือนการชำระภาษีประจำปี 2562

0023

เทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยปฎิบัติการตามแผนรณรงค์ ฯ ดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศ ( Kick off) ในวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เปิดกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 9 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...