" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองแคได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยท่านสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ได้เป็นเกียรติรับมอบหน้ากากอนามัย ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารจิรนที

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ท้องถิ่นอำเภอออกตรวจรายงานการจัดทำหน้ากากอนามัยที่กองสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณวัดเกาะกลาง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลหนองแค ได้เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แนะนำให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ( อสม.) ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี นางสำราญ พวงพันธ์ ประธานพร้อมคณะอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...