" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองแค -

        เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและโคมถนน LED20 วัตต์ ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสารคลิก