" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๕ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสโมสรโรตารีหนองแค ดำเนินโครงการสร้างบ้าน จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ บ้านนางกุหลาบ น้อยใจ ชุมชนหนองบอน และบ้านนายบุญธรรม หาเรือนมิตร ชุมชนวัดเสนานฤมิตร โดยมีท่านเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 9 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

 เทศบาลตำบลหนองแคโดยท่านนายกสุนทร เข็มนาค ส่งรองฯองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศบาลตำบลหนองแค เข้าร่วมพิธีส่งมอบขยะอันตรายชุมชนจังหวัดสระบุรี ณ.โดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

 นายกสุนทร เขมนาค นายกเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ .บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนรุ่นที่ 202

 

อ่านเพิ่มเติม...