" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกืติ์ พระบรมราชินีนาถ ณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแต และมอบใบประกาศแม่ดีเด่น 20 ชุมชน วันที่ 12 สิงหาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทีฆายุกาโหตุ มาหาราชีนี 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เทศบาลตำบลหนองแคจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดเกาะกลาง) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 5 วันที่ 11 สิงหาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...