" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

พิธีแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการซ่อม/สร้าง บ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ(เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแบบสอบถามงานประเมินผลผังเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรี วันอังดารที่ 20 กันยายน 2559 ณ .อาคารอเนกประสงค์โรเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๕ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับสโมสรโรตารีหนองแค ดำเนินโครงการสร้างบ้าน จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ บ้านนางกุหลาบ น้อยใจ ชุมชนหนองบอน และบ้านนายบุญธรรม หาเรือนมิตร ชุมชนวัดเสนานฤมิตร โดยมีท่านเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 9 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...