" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพสายน้ำโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์ บริเวณข้างอาคารจิรนที

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.การแข่งขันกีฬานักเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.โครงการงานวันคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค คณะผู้บริหาร สมาชิก คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค 5 โรงเรียน คณะครูโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา คณะครู กศน. อบต.และเทศบาลคชสิทธิ์เทศบาลไผ่ต่ำ และสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองแค ตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม และพสกนิกรชาวหนองแคทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระสงฆ์สวดมนต์ ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมยืนสงบนิ่ง 189 วินาที จุดเทียนชัย ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...