" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

พิธีลงนามถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลหนองแค ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา ในวันปียะมหาราช ณ.ที่ว่าการอำเภอหนองแค ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค ท่านนายอำเภอ สภ.หนองแค ฝายทหาร ร่วมกันจัดระเบียบการจราจรบนถนนเศรฐสัมพันธ์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนน จึงร่วมกันดูสถานที่จริง เพื่อความเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ครับ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมงานเทศบาลหนองแคมาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ณ วัดบ้านลาด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลหนองแค จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของเทศบาลตำบลหนองแค จำนวน 5 ท่าน ณ.อาตารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...