" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ท่านนายอำเภอหนองแค เทศบาลตำบลหนองแค โรงพยาบาลหนองแค สาธารณะสุขหนองแค ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนหนองพระบาง และชุมชนสวยอ้อย 2 รายในเขตเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษานอกโรงเรียน(หนองแค)ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการย้อมผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแคฟรี ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2560-2564) ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (หนองแคอนุสรณ์)

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแค พร้อมคณะพนักงานเทศบาลตำบลหนองแค ในการต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน ของมหาวิทยาลัยกาฬสิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อปั่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินสู่พระบรมมหาราชวัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทศบาลตำบลหนองแค เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลปัณรสมวาร(๑๕วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.วัดบ้านลาด อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

อ่านเพิ่มเติม...