" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การประชุมสถาเทศบาลตำบลหนองแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค พาคณะกรรมการชุมชน 20 ชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองแค ศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริห์อ่าวคุ้งกระเบน ที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกลุ่มย่อยในการจัดทำแบบสอบถามงานประเมินผลผังเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรี วันอังดารที่ 20 กันยายน 2559 ณ .อาคารอเนกประสงค์โรเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย บ.คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการซ่อม/สร้าง บ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ(เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 20-22 กันยายน 2559 ณ.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...