" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 เทศบาลตำบลหนองแคโดยท่านนายกสุนทร เข็มนาค ส่งรองฯองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศบาลตำบลหนองแค เข้าร่วมพิธีส่งมอบขยะอันตรายชุมชนจังหวัดสระบุรี ณ.โดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนรุ่นที่ 202

 

อ่านเพิ่มเติม...

 พิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศูนย์กาทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยท่านนายกสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะ วันที่ 22 สิงหาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

 เทศบาลตำบลหนองแคโดยท่านสุนทร เข็มนาค นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค และคณะฯ ทำพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 24 สิงหาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

 เทศบาลตำบลหนองแค โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค ได้จัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...