" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยตามที่เทศบาลตำบลหนองแค ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองราชบุรี นั้น
บัดนี้ การแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว โดยนักกีฬาของเทศบาลตำบลหนองแคได้รับรางวัล ร่วม ๑๐ เหรียญรางวัล
ได้แก่ ๓ เหรียญทอง
๔ เหรียญเงิน
๓ เหรียญทองแดง

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

"เมืองโอ่งเกมส์" บรรยากาศ การแข่งขัน และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “เมืองโอ่งเกมส์ 2018”

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจบ้านเรือนผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติ เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแคร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 108 ปี จากนั้นเวลา 07.30 น. วางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระบรมราชานุสรณ์ หน้าอำเภอหนองแค เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และในช่วงค่ำวันนี้ เวลา 19.00 น.พิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าอำ้ภอหนองแค เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...