" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ประธานสถา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อสืบสานประเพณี จัดขบวนแห่ให้พระชาชนสรงน้ำพระ ประกวดนางสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยนายเกียรติพงษ์์ ทิพเสนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค จัดการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้ชาวหนองแคได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรง ใช้ชื่อ "หนองแคคัพ" ครั้งที่ 23 โดยนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจวัฒนธรรม ครั้งที่๑ เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ความสามัคคี ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยนายฉัตรชัย ศิลาพร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารจิรนที

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ร่วม พิธีถวายสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...