" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

นายศุภกิจ รุ่งศรีทอง และนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงเรียนในสังกันเทศบาลตำบลหนองแค โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ดังนี้ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลตำบลหนองแค นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ (พิเศษ) ใส่ชุดวอร์มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของเทศบาลตำบลหนองแค ข้าราชการ และบุคลากร ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการสร้างอาชีพ ได้รับแนวคิดใหม่ๆตามหลักการของความพอเพียง

 

อ่านเพิ่มเติม...