" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค และประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ตั้งแต่บริเวณถนนเศรษฐบำรุง เรื่อยมาจนถึงถนนเศรษฐสัมพันธ์ โดยได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวน 70,000 บาท และสิ่งของจำนวนมากโดยทางเทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค ได้ส่งมอบ เงิน พร้อมทั้งสิ่งของทั้งหมดให้ "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้"

อ่านเพิ่มเติม...

นายศุภกิจ รุ่งศรีทอง และนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของโรงเรียนในสังกันเทศบาลตำบลหนองแค โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ดังนี้ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเทศบาลตำบลหนองแค นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ (พิเศษ) ใส่ชุดวอร์มร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของเทศบาลตำบลหนองแค ข้าราชการ และบุคลากร ออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...