" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

โดยคณะลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และลูกเสือในเขตอำเภอหนองแคจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ เดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนชาวตลาดสด จัดทำบุญประจำปี61 เพื่อความเป็นสิริมงคล พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องชาวหนองแค ณ ตลาดสดเทศบาลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ประธานสถา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่ 1-2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อสืบสานประเพณี จัดขบวนแห่ให้พระชาชนสรงน้ำพระ ประกวดนางสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยนายเกียรติพงษ์์ ทิพเสนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...