" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ในระยะยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...