" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในกลุ่มเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดขบวนรถบุปผชาติและขบวนวัฒนธรรม "สืบราชจักรินทร์ แผ่นดินพระราชา" เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ และมอบรางวัลแม่ดีเด่น ณ อำเภอหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เช้า) ณ วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...