" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนได้รับการปกป้อง คุ้มครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรง พร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาสีภายใน 62
กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแค จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งได้เรียนรู้กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬา
โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ช่วงเย็นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี และเพื่อให้มีนโยบายและกลไกทุกระดับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมให้มีการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างเข้มแข็ม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...