" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เช้าวันนี้ (30 พ.ย.61) นายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค, นางธนภรณ์ มีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร พร้อมคณะครู นักเรียน, เจ้าหน้าที่กอง-ฝ่าย ทุกส่วน รวมถึงประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ณ วัดเสนานฤมิตร อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยตามที่เทศบาลตำบลหนองแค ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "เมืองโอ่งเกมส์ ๒๐๑๘" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองราชบุรี นั้น
บัดนี้ การแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว โดยนักกีฬาของเทศบาลตำบลหนองแคได้รับรางวัล ร่วม ๑๐ เหรียญรางวัล
ได้แก่ ๓ เหรียญทอง
๔ เหรียญเงิน
๓ เหรียญทองแดง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดสระบุรี ออกตรวจบ้านเรือนผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติ เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

"เมืองโอ่งเกมส์" บรรยากาศ การแข่งขัน และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “เมืองโอ่งเกมส์ 2018”

อ่านเพิ่มเติม...