" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

-ข่าวกิจกรรม-

          เช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และนายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสหมิตรมงคล โดยกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี

iconpic