" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          เวลา ๐๙.๐๐ น. งานป้องกันเทศบาลหนองแค ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อดูดสิ่งปฏิกูล และดินโคลนออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน และป้องกันการอุดตันของท่อระบาย น้ำขัง และน้ำระบายไม่ทันของเทศบาลตำบลหนองแค

iconpic