" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

            วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ได้ออกพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และกองสาธารณสุขฯ ดูการลอกท่อระบายน้ำตลาดคลอง ๑๓ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

iconpic