" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ได้ควบคุมการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณสามแยกไฟแดง
(ที่ทำการอำเภอหนองแคหลังเก่า)

 

iconpic