" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        ท้องถิ่นอำเภอออกตรวจรายงานการจัดทำหน้ากากอนามัยที่กองสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแค

 

iconpic