" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลหนองแค ได้เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แนะนำให้ประชาชนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

iconpic