" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  ณ บริเวณวัดเกาะกลาง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

iconpic