" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

       วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ( อสม.) ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี นางสำราญ พวงพันธ์ ประธานพร้อมคณะอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสุนทร เข็มนาค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมเป็นประธานในพิธี

 

iconpic