" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลฯ

 

 iconpic