" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองแค นำโดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน และพนักงาน ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทำความสะอาดสำนักงาน และมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

 

iconpic