" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

       โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หลักสูตรผู้ประกอบการปี ๒๕๖๓ ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค

 

iconpic