" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลชำราก จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานชมรมวัฒนธรรมสตรีและชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแค

 

iconpic