" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็น "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมมอบของขวัญให้แก่เด็ก

 

iconpic