" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

        คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

 

 

iconpic