" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโครงการ"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นทั้ง 104 คูคลอง จัดกิจกรรมอาสาทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาและภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าวัดเกาะกลาง พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าวัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562