" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562 เทศบาลตำบลหนองแคร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเย็น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค