" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

          วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายพิสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค  ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี รองปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง   หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  คณะครู ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนทุกชั้นเรียน ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยผู้ที่ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)  อิ่มบุญ งานนี้อิ่มใจ ปลอดภัยทุกคน