" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ อสม. ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 พร้อมพบปะผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค
#กินร้อน ใช้ช้อนฉัน เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ต้านภัยโควิด