" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค และนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค รับมอบเงินให้ผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ เทศบาลตำบลหนองแค

 

IMG 1815