" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เกิดเพลิงไหม้ในชุมชนวัดเสนา เหตุเกิดตอนเช้า เสียหายบางส่วน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต (บ้านเฮียบิ) งานป้องกันเทศบาลตำบลหนองแคได้ออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ ทำให้เกิดความเสียหายบางส่วน โดยมีนายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ข้างต้น