" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค เป็นตัวแทนนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค รับมอบเงินให้ผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ เทศบาลตำบลหนองแค