ข่าวกิจกรรม

       วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค