ข่าวกิจกรรม

         เช้าวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค