" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

        สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  ๔ หนองแคอนุสรณ์ และ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ปั๊มน้ำมันบางจาก สหกรณ์หนองแค สาขา ๒ (บ้านนาเริ่ง)

 

iconpic