" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

 

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบเสื้อให้แก่ประธานชุมชน ทั้ง ๒๐ ชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

 

iconpic