" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

แจ้งเตือนการชำระภาษีประจำปี 2562

0023

วันที่ 16 มกราคม 62เทศบาลตำบลหนองแค กองการศึกษา(ผอ จักรสาน จึงรัศมีพานิช) จัดงานวันครู ที่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณครูที่ล่วงลับและอยู่ปัจจุบันและประดับยศครูที่ได้เลื่อนลำดับ โดยนายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน   

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอหนองแค ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยกำจัดวัชพืช / ผักตบชวาคลอง ๑๑ ขวา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยปฎิบัติการตามแผนรณรงค์ ฯ ดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศ ( Kick off) ในวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เปิดกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 9 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 "นครเชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...