" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค เป็นตัวแทนนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค รับมอบเงินให้ผู้ประสบอัคคีภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนการดำเนินงาน   เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายพิสิทธ์ วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...