" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

      วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแค  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดทำประวัติการเข้าออกแรงงานต่างด้าว บริเวณตึกแสงทอง(ถนนเศรษฐสัมพันธ์) เพื่อคลายความกังวลให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ  งานป้องกันเทศบาลตำบลหนองแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโคโรน่า(covid-19) ในเขตพื้นที่บริเวณร้านแจ่วฮ้อนตาแป๊ะ(สาขาหนองแค) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพิ่มความอุ่นใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัย คลายความกังวล

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมด้วยสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแค และคณะ อสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแคเพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และจะได้นำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการคัดกรอง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายนฤนาท เมืองแสน ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการนายอำเภอหนองแค เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...