" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ นนทบุรี และงานจิตเวชโรงพยาบาลหนองแค ร่วมด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค โดยนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพจิตให้คำแนะนำเยียวยาจิตใจแก่ญาติ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงในคดีพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงจนถึงแก่ความตาย

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารจิรนที  เทศบาลตำบลหนองแค  โดยมี นายปิยะ เมฆสวัสดิชัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

สโมสรโรตารีหนองแค มอบของบริจาค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองแค ในการบริจาคถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และผู้กักตัว โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล รับมอบวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแค
# ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกับสโมสรโรตารีหนองแค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ประชุมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีข้าราชการเทศบาลตำบลหนองแค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...