" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแค และอำเภอหนองแค ร่วมกันต้อนรับ นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะฯ เป็นประธานในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด  มอบหมายนโยบายและแนะแนวทางการปฎิบัติราชการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ร่วมกับอำเภอหนองแค หน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  ขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค  โดยมีนายแปลก เทพรักษ์  นายอำเภอหนองแค  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง และนำกล่าวถวายกระทงลอยประทีป   นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เทศบาลตำบลหนองแค จัดกิจกรรม “คนสระบุรี ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ” จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และเป็นเส้นทางสู่ภาคอีสานที่สำคัญ มีจำนวนประชากรต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก ส่งผลต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ จึงมีหลากหลายทั้งเช่น โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จากการเคลื่อนย้ายประชากร ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร เป็นต้น ชึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
โดยมี ท่าน วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม” คนสระบุรี ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562  
สรุปผลของนักกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค  ดังนี้
เหรียญทอง        1 เหรียญ
เหรียญเงิน         5 เหรียญ
เหรียญทองแดง  5  เหรียญ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณบริเวณหน้าบรมรูป ร.๕ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณบรมรูป ร.๕ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...